PRIJAVITE SE NA OVOGODIŠNJE ODJEKE!

S radošću vas pozivamo da nam se pridružite na 17. literarnom natječaju Odjeci!

 

Nagrađujemo najbolji literarni rad učenika od V. do VIII. razreda napisan na satu hrvatskoga jezika ili u literarnoj grupi ove školske godine (2021./2022.).

 

Vodeći se kriterijem autonomnosti učitelja odlučili smo da svaki učitelj/ica temu pisanog rada bira samostalno. Nagrađujemo tri najbolja literarna rada u državi te po jedan najbolji rad u svakoj županiji. Nagradu će primiti učenik/ca, učitelj/ica koji je izabrao/la rad i osnovna škola koju učenik/ca pohađa.

 

Na svim radovima treba navesti ime i prezime učenika/ce, razred, ime i prezime učitelja/ice te naziv i adresu škole. Molimo vas da radove šaljete u digitalnom obliku, tj. u obliku Word dokumenta.

 

Radovi se šalju s naznakom „za natječaj Odjeci“ do 12. svibnja 2022. g. na e-mail adresu: skole@naklada-ljevak.hr.

 

Za svakog učenika potrebno je dobiti potpisanu privolu roditelja za objavljivanje imena i prezimena učenika u Zborniku Odjeci.

Bez potpisane privole roditelja rad ne može biti uvršten u Zbornik.