ODJECI 2022., POPIS NAGRAĐENIH RADOVA

Tri najbolja rada:

1. nagrada
Veliki čovjek
EVA VRANA, 7. r.
OŠ Grabrik, Karlovac
Mentorica: Valentina Škarjak


2. nagrada
Činiti dobra djela
IVAN JAKOV ZUANOVIĆ, 5. r.
OŠ Viktora Cara Emina, Lovran
Mentorica: Martina Pečar Đurović


3. nagrada
Ona i ja
ANA KOS, 8. r.
OŠ Martijanec, Martijanec, 8. razred
Mentorica: Danijela Špoljarić

 


Najbolji radovi po županijama:


Bjelovarsko-bilogorska županija

Proljetno sunce
PETRA PRIBJEGOVIĆ, 5. r.
OŠ Velika Pisanica, Velika Pisanica
Mentorica: Senada Piria


Brodsko-posavska županija

Sličica iz Slavonije
IVAN VUKSANOVIĆ, 6. r.
OŠ „Stjepan Radić“, Oprisavci
Mentorica: Anja Flidr Savulj


Dubrovačko-neretvanska županija

U vinogradu
MIHAEL DODIG, 8. r.
OŠ Stjepana Radića, Metković
Mentorica: Tatjana Hazirović-Juračić


Grad Zagreb

Prirodna ljubav
HANNAH ČOKIĆ, 8. r.
OŠ Zapruđe, Zagreb
Mentorica: Anabela Crnković


Istarska županija

Kad bih mogao vratiti vrijeme
VLADISLAV SOMOV, 8. r.
OŠ Monte Zaro, Pula
Mentorica: Karla Virgilio


Karlovačka županija

Dječak iz prve klupe
LARA BREZOVEC, 7. r.
OŠ Dubovac, Karlovac
Mentorica: Dubravka Mužar


Koprivničko-križevačka županija

Judita
MIRJAM BALEN, 8. r.
OŠ Ljudevita Modeca, Križevci
Mentorica: Martina Valec-Rebić

Krapinsko-zagorska županija
Ljepota noći
DANICA LUGARIĆ, 7. r.
OŠ Bedekovčina, Bedekovčina
Mentorica: Ivana Kranjčec


Ličko-senjska županija

Zašto je dobro biti ja
LARA HODAK, 5. r.
OŠ dr. Franje Tuđmana, Lički Osik
Mentorica: Renata Milković Domazet


Međimurska županija

Na senokoši
MARKO NOVAK, 5. r.
OŠ Gornji Mihaljevec, Macinec
Mentorica: Lidija Novak Levatić


Osječko-baranjska županija

Misteriozan prijatelj
MATEA RAJIČ, 5. r.
OŠ Budrovci, Budrovci
Mentorica: Vesna Karalić Kladarić


Požeško-slavonska županija

Jesenja šetnja
ELA MIJOKOVIĆ, 6. r.
OŠ Zdenka Turkovića, Kutjevo
Mentorica: Ljiljana Bernatović-Markota


Primorsko-goranska županija

Moj ded frajer
FILIP BAJIĆ, 6. r.
OŠ „Turnić“, Rijeka
Mentorica: Sanja Potočnjak-Bilić


Sisačko-moslavačka županija

Ljubav je…
FLORIAN JAGIĆ, 6. r.
Prva osnovna škola Petrinja, Petrinja
Mentor: Nikola Tusić


Splitsko-dalmatinska županija

Samoća
LANA OŠTRIĆ, 8. r.
OŠ Ivan Duknović, Marina, PŠ Blizna
Mentorica: Marina Popović


Varaždinska županija

Amigos para siempre, Prijatelji zauvijek
MARTA KLANIČEK, 7. r.
OŠ Petrijanec, Petrijanec
Mentorica: Željka Rabuzin


Virovitičko-podravska županija

Mala kuća puna sreće
PETRA BOSANAC, 6. r.
OŠ Suhopolje, Suhopolje
Mentorica: Renata Galetić


Vukovarsko-srijemska županija

Odrastanje
MARIN BATURINA, 8. r.
OŠ Mate Lovraka, Županja
Mentorica: Renata Krsnik


Zadarska županija

Moj did
BARTOL BURČUL, 6. r.
OŠ Galovac, Galovac
Mentorica: Tajana Milić


Zagrebačka županija

Ljubav za buduća vremena
DUNJA POTOČIĆ, 6. r.
OŠ Krunoslava Kutena, Vrbovec
Mentorica: Dinka Mudri